Instalace elektrofyzikálního systému vysoušení zdiva DryPol®

  • Odborná instalace certifikovanou montážní firmou.
  • Odborné měření vlhkosti zdiva.
  • Výsledky měření vlhkosti jsou zaneseny do protokolu měření
  • Bezkontaktní technologie vysoušení zdiva systémem DryPol®

Instalace elektrofyzikální technologie DryPol® system

Instalace systému DryPol®

Odborná analýza vlhkosti - čím a jak měříme ?

Měřícími přístroji - analyzátory vlhkosti Ohaus MB 23, Radwag MAC 50 a Hydromat CM-GANN karbidová metoda - je zaznamenána vlhkost zdiva. Odebíráme speciálním vrtákem průměru 10mm vzorky zdiva z hloubky stěn tam, kde je vlhkost neměnná. Nikdy neměříme na povrchu zdiva - velmi zkreslující údaje !Hodnoty z protokolu měření se zapíší do smlouvy k porovnání při příštím měření. Celé měření trvá cca 1-2 hodiny dle rozsahu stavby.

Proces vysoušení - zahájení a provoz

Doba trvání 1 - 24 měsíců

Před instalací je provedeno první měření. Jeho výsledky jsou zapsány do smlouvy. Instaluje se přístroj na nejvhodnější místo stavby - buďto do centra vlhkosti nebo středu objektu. V této době již vidí zákazník výsledky vysoušení sám na vlastní oči.

Konec vysušování - setrvalý stav po celou dobu životnosti stavby

Doba trvání 24 - 36 měsíců a dále...

Po uplynutí 24 měsíců je podle potřeby klienta možné provedení kontrolního měření vlhkosti. Zavazujeme se na vyžádání odběratelem toto provést do 1 měsíce od data žádosti kontrolní měření vlhkosti objektu. Výsledky měření jsou zapsány do smlouvy - protokolu. Zařízení je nyní pevnou součástí stavby - doporučuje se pouze občasná optická kontrola funkce. Přístroj pracuje v nepřetržitém provozu. Vytvoří takové podmínky, aby vlhkost nemohla vniknout zpět do objektu. Přístroj má záruku na provoz 30 let, počítáme s 50ti letou životností a funčností.
TOPlist